سامانه تناسب‌سنجی

تو همونی که می‌خوام؟

اگه یه نفر رو برای ازدواج پیدا کردی و میخوای
بدونی: «همونیه که می‌خواستم؟»، این گزینه رو
انتخاب کن.

الان وقتشه؟

اگه می‌خوای بدونی برای ازدواج و قبول
مسئولیت زندگی مشترک آمادگی داری، این گزینه
رو انتخاب کن.