سامانه تناسب‌سنجی

تو همونی که می‌خوام؟

اگه یه نفر رو برای ازدواج پیدا کردی و میخوای
بدونی: «همونیه که می‌خواستم؟»، این گزینه رو
انتخاب کن.

راهنمای سامانه