سامانه تناسب‌سنجی

الان وقتشه؟

خیلی از ما ممکنه آدم مهربون، کاربلد و خوش زبونی باشیم؛ اما به نظرت اینها برای ازدواج و پذیرش مسئولیت یک زندگی مشترک کافیه؟ گزینه‌ی پایین رو انتخاب کن تا با شروع سنجش، نقاط قوت و ضعفت رو به کمک کارشناس بشناسی و ببینی برای پذیرش این مسئولیت چقدر آماده هستی.

۲۱۰.۰۰۰ تومان