سامانه تناسب‌سنجی

توضیحات تست سنجش نگرش ها

نگرش‌ها شامل باورها و دیدگاه‌های شما در مورد مسائل مهم زندگی مشترک است. در این مرحله 18 سوال از شما پرسیده می شود. با توجه به نکات زیر گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

  1. پاسخ ها به صورت پنج گزینه ای از نمره 1 تا 5 است.
  2. عدد 1 نشان دهنده کمترین و عدد 5 نشان دهنده بیشترین نمره است.
  3. عددی که بیشترین تناسب را با باور و دیدگاه‌ شما دارد، انتخاب نمایید.
  4. بعد از خواندن سوال، اولین گزینه‌ای که به ذهنتان آمد را انتخاب نمایید.