سامانه تناسب‌سنجی

توضیحات تست سنجش الگوی خانواده

در این مرحله از سنجش، ویژگی‌های مربوط به خانواده‌ شما مورد بررسی قرار می‌گیرد. مواردی مانند فضای عاطفی خانواده، گذشت و چشم‌پوشی از خطاها، نحوه تصمیم‌گیری و … . این بخش شامل 31 سوال پنج گزینه‌ای است. لطفا با توجه به نکات زیر پاسخ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  1. پاسخ ها به صورت پنج گزینه ای از نمره 1 تا 5 است.
  2. عدد 1 نشان دهنده کمترین و عدد 5 نشان دهنده بیشترین نمره است.
  3. عددی که بیشترین تناسب را با وضعیت فعلی خانواده شما دارد، انتخاب نمایید.
  4. بعد از خواندن سوال، اولین گزینه‌ای که به ذهنتان آمد را انتخاب نمایید.