سامانه تناسب‌سنجی

توضیحات تست سنجش دینداری

یکی از عوامل تاثیرگزار در رضایت زناشویی، تناسبِ سطح دینداری زوج‌ها با یکدیگر است. در این مرحله از سنجش، باورها، پایبندی عملی و دلدادگی نسبت به دین مورد پرسش قرار گرفته است. این مرحله شامل 42 سوال است. لطفا با توجه به نکات زیر گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

  1. پاسخ ها به صورت پنج گزینه ای از نمره 1 تا 5 است.
  2. عدد 1 نشان دهنده کمترین و عدد 5 نشان دهنده بیشترین نمره است.
  3. عددی که بیشترین تناسب را با باور یا رفتار شما دارد، انتخاب نمایید.
  4. بعد از خواندن سوال، اولین گزینه‌ای که به ذهنتان آمد را انتخاب نمایید.